Picture
Diversitet er noget, der skaber debat, og noget som alle har en holdning om.
Hvornår er meget diversitet frugtbart, og hvornår er det en hindring for at opnå resultater på en arbejdsplads. Der er en lang række spørgsmål, som mange gør sig i den forbindelse.
Min holdning er altid, at jo større en repræsentation, der er er i forhold til: køn, nationaliteter, sprog, professionelle baggrunde, etniske baggrunde og lignende forhold, - jo mere frugtbar miljø har man for debat, videreudvikling og nytænkning.
Min arbejdsplads kan karakteriseres på denne måde. Der er diversitet i alle de kategorier jeg nævnte, men der arbejdes også bevidst på at skabe en medarbejdergruppe med forskellige kompetencer, baggrunde og professionelle profiler. Selvom mit arbejdsmiljø er multikulturelt og multisprogligt, og der er folk med meget forskellige studiemæssige baggrunde, så har vi alligevel kunnet finde sammen om at tage en forlænget weekend på et MSC Krydstogt.
Leave a Reply.